strefa klienta

Po zalogowaniu udostępnione będą katalogi techniczne oraz formularze

Deklaracje VAT

Deklaracja Opis
VAT-5 Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
VAT-5 UE Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE
VAT-7 (12) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (3) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7k (6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-9M (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (miesięczna)
VAT-10 (3) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej nabyciu nowego środka transportu
VAT-11 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-12 (2) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-21 (2) Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania /o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22 (1) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
VAT-23 (1) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-24 (1) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu
VAT-25 (1) Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu
VAT-R (10) Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-IM (2) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
VAT-IM/A Informacja o dokonanym imporcie
VAT-UE (2) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-UE/A (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
VAT-UE/B (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
VAT-UE/C (1) Informacja o wewnątrzwspólnotowych świadczeniu usług
VAT-UEK (2) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
VAT-Z (4) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
KRF Sp. z o.o.
al. Armi Krajowej 14c/5
50-541 Wrocław
tel. +48 71 33 29 232
fax: +48 71 33 29 243
e-mail: info@krf.pl
Dział prawny
tel: +48 71 33 29 233
fax: +48 71 33 29 243
created by ViartMedia
sig5b47n53a1