strefa klienta

Po zalogowaniu udostępnione będą katalogi techniczne oraz formularze

Dzień wolny za święto

W systemie równoważnym nie musisz oddawać dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

Każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin, bez względu na stosowany system czasu pracy.

Obniż wymiar w każdym systemie czasu pracy

Bez względu na obowiązujący pracownika system czasu pracy każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin w danym okresie rozliczeniowym. Nawet jeśli pracownik pracuje w systemie równoważnym, w którym dobowy wymiar czasu pracy przedłużony jest do 12 godzin, ze względu na przypadające w miesiącu święta należy obniżyć miesięczny wymiar o 8 godzin za święto 1 maja. Dopiero na podstawie tak obliczonego wymiaru można sporządzić harmonogram czasu pracy pracownika na dany okres rozliczeniowy.

W równoważnym czasie pracy – bez dodatkowego dnia wolnego

Obowiązek udzielenia dodatkowego dnia wolnego w związku ze świętem przypadającym w sobotę dotyczy głównie pracowników świadczących pracę w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku. Pracownicy ci, gdyby nie dostali dodatkowego dnia wolnego, pracowaliby bowiem nie 152 godziny, czyli tyle, ile wynosi wymiar czasu pracy w maju 2010 r., lecz 160 godzin. Mieliby zatem 8 godzin nadliczbowych.

Problem ten nie pojawia się jednak zwykle w przypadku pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy, wykonujących pracę w wymiarze dobowym, co do zasady 12-godzinnym, których praca jest planowana w harmonogramie. Dzieje się tak, gdyż w harmonogramie czasu pracy tych pracowników w danym okresie rozliczeniowym nie można przewidzieć pracy w liczbie godzin przekraczającej wymiar czasu pracy dla tego okresu rozliczeniowego. Z związku z tym planując harmonogram czasu pracy takiego pracownika, po prostu zaplanuj pracę w maju na152 godziny i pracownik wypracuje dokładnie taki wymiar, jak powinien.

Podstawa prawna: art. 130, art. 135 kp

¬ródło: kadryonline.pl

KRF Sp. z o.o.
al. Armi Krajowej 14c/5
50-541 Wrocław
tel. +48 71 33 29 232
fax: +48 71 33 29 243
e-mail: info@krf.pl
Dział prawny
tel: +48 71 33 29 233
fax: +48 71 33 29 243
created by ViartMedia
sig5b47n53a1