strefa klienta

Po zalogowaniu udostępnione będą katalogi techniczne oraz formularze

Mniej składki emerytalnej

Od maja 2011 r. 5 proc. z 7,3-proc. składki emerytalnej kierowanej dotychczas do Otwartych Funduszy Emerytalnych pozostanie w ZUS na tzw. subkontach. Zakład przekaże do OFE jedynie 2,3 proc. składki. Od 2013 r. odsetek składki pozostającej w ZUS zacznie się zmniejszać.

Od maja 2011 r. 5 proc. z 7,3-proc. składki emerytalnej kierowanej dotychczas do Otwartych Funduszy Emerytalnych pozostanie w ZUS na tzw. subkontach. Zakład przekaże do OFE jedynie 2,3 proc. składki. Od 2013 r. odsetek składki pozostającej w ZUS zacznie się zmniejszać.

W marcu Sejm uchwalił pakiet zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, z których większość zaczęła obowiązywać od 1 maja b.r. Celem prac było dążenie do ograniczenia przyrostu długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych.

Składki trafiające na tzw. indywidualne konta (subkonta) będą ewidencjonowane przez ZUS w ciągu 15 dni roboczych od ich otrzymania. Mają podlegać waloryzacji według średniego nominalnego wzrostu PKB z poprzednich 5 lat (stopa waloryzacji nie może być ujemna).

Dla osób, które zawrą dodatkowe ubezpieczenie w ramach tzw. indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) przewidziana została ulga podatkowa. Od podstawy opodatkowania będzie można odliczyć wpłaty na IKZE w wysokości nie większej niż 4 proc. podstawy opodatkowania. Ulga zostanie wprowadzona od 2012 r.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 75, poz. 398).

¬ródło: portalzus.pl

KRF Sp. z o.o.
al. Armi Krajowej 14c/5
50-541 Wrocław
tel. +48 71 33 29 232
fax: +48 71 33 29 243
e-mail: info@krf.pl
Dział prawny
tel: +48 71 33 29 233
fax: +48 71 33 29 243
created by ViartMedia
sig5b47n53a1